Sve o mikseti Pioneer DJM-800

Pioneer DJM-800 donosi najprecizniji audio hi-end 96kHz/24 bit A/D konverter koji je dopunjen sa 61 dodeljivih MIDI kontrolnih kanala i sa inovacijom “Harmonic Mixing” sposobnosti, koja otkriva tonalitet pesme i automatski je poravnava do najbližeg pravog tonaliteta, a time uklanja netačnost koja se stvara prilagođavanjem pitch-a.

DJM-800 mikser je nasledio tehnologiju visoke preciznosti od svog velikog brata DJM-1000. Analogni signal iz plejera se momentalno digitalizuje (kroz najkraći mogući put) kroz profesionalni A/D konverter na 96kHz/24bit, dostigavši ultra-moćni (32-bitni) Digital Signal Processor bez pogoršanja kvaliteta.

Još jedna ključna karakteristika ovog modela, jesu potpuno dodeljive MIDI funkcije. To znači da MIDI signal može biti poslat iz bilo kog “knob-a” ili prekidača na DJM-800 (ukupno 61 dodeljiva kontrola) u spoljašnju MIDI opremu (uređaje).

Kao i DJM-1000, DJM-800 takođe ima kruto kućište radi umanjivanja nepotrebnih vibracija koje bi mogle negativno uticati na kvalitet zvuka. Baziran je na istom rasporedu kao i DJM-600, pružajući prirodan i već poznat osećaj DJ-evima širom sveta. Takođe sadrži i dual-shield strukturu koja eliminiše nastanak digitalnog šuma i “jitter” grešaka.

DJM-800_top_med

Spec

 

djm800rear

 

Potpuno digitalno povezivanje

Kako bi dobili najbolji audio kvalitet trebali biste koristiti digitalne ulaze i izlaze kad god je moguće. Kada to uradite, zadržavate CD kvalitet snimka (16-bit na 44.1kHz). Većina Pioneer-ovih CDJ i drugih CD plejera imaju digitalni izlaz: CDJ-200, CDJ-400, CDJ-350, CDJ-800, CDJ-800mk2, CDJ-1000mk2, CDJ-1000mk3, CDJ-850, CDJ-900, CDJ-2000, CMX-3000, DVJ=x1, DVJ-1000. Kod drugih modela i marki možete dobiti digitalni izlazni signal, ali ponekad CD plejer izgubi neke osobine i/ili funkcije kada je izlaz aktiviran. To može biti ograničenje CD plejera.

 

4 tonska filtera, dodeljiva svakom od kanala

4 effect colour

Ova neverovatna sekcija daje vam potpunu kontrolu nad 4 različita filtera, svaki može biti aktiviran na svaki kanal na DJM-800. Prvo je potrebno pritisnuti jedno od plavih tastera kako bi se odabrao tip filtera. Rotiranjem “knob-a” na kanalu na kojem hoćete da primenite efekat. Parametri koje izmenjujete razlikuju se po zvučnosti efekta. Obzirom da je veoma teško objasniti zvučne efekte, koristićemo grafički prikaz kao primer.

 

Harmonic mix

3-3

DJM-800_harmonic

Pioneer DJM-800 će automatski odrediti tonalitet vaše pesme i staviti to kao normalnu visinu na “knobu” za parametre. Rotirajući taj “knob”, možete promeniti tonalitet pesme kako biste ga harmonizovali sa nekom drugom pesmom iz miksa.

 

Zelena LED lampica nagoveštava da tonalitet koji ste odabrali rotiranjem stoji na punoj noti (C, D, itd.). Kada je LED signalizacija crvena, postavili ste tonalitet između 2 note. Poželjno je da vam lapmica uvek sija zelenom bojom. Kada je pesma u originalu na tonu D, (crvena linija na slici) prva nota na gore je D#, a na dole C#. Ne postoji lak način da se odredi tonalitet pesme sem da se pažljivo sluša i da se sluh vežba i trenira na klavijaturi.

 

Sweep

4-4

DJM-800_sweep

Ovo je potpuno nov Pioneer-ov zvučni efekat. Knob za parametre ima duplu funkciju. Kada se rotira na levo, ponaša se kao “Band Pass Filter”. A kada se rotira na desno, kao “Notch Filter”. Filtriranje je bazirano na frekvenciji od 1kHz, a to je frekvencija gde se uglavnom nalaze vokali.

 Kada se koristi filter na dva kanala istovremeno, dobijate potpuno nov način miksanja traka. Pesma B počinje sa “Notch” filterom (okrenut skroz na desno), kada započinjete miks, lagano okrenite “knob” pesme B do centralne pozicije i istovremeno okretajući knob za parametre pesme A na levo (aktivirajući “BPF”).

 

Bit Crusher

5-5

DJM-800_crush

Nekima ovo može da zvuči kao jaka distorzija, ali ustvari ovaj filter smrvljava zvuk. Kreira zvuk kao da ublažava sample rate i rezultat je veoma jak i sirov zvuk.

Kada je “knob” za parametre okrenut na levo, Bit Crusher parametri se menjaju. Kada se okreće na desno, pored parametara, menja i “LFO” (Low Frequency Oscillator). Ovaj zvuk se koristi gotovo u svim dance pesmama koje su objavljene, kako bi se mekane žice malo “isprljale”.

 

 

Filter

6-6

DJM-800_filter

Funkcije drugog filtera su kao “Low Pass Filter” i “High Pass Filter” u jednom. Kada je “knob” za parametre u centralnoj poziciji i filter je u neutralnoj poziciji. U ovom stanju se zvuk ne filtrira. Kada se knob okrene na levo onda je LPF, a na desno HPF.

Kada svaki kanal ima svoj filter, ovaj filter se može jednostavno koristiti kako bi se dobio Filter Mix, kreirajući sam prelaz veoma tečno ako se okreće na oba kanala istovremeno.

 

 

Potpuna MIDI Kontrola

7-7

 

DJM-800 je kompletno opremljen sa MIDI kontrolom skoro svih “fader”-a i “knob”-ova. Ukupno 62 MIDI kanala mogu se kontrolisati na DJM-800.

Kako biste imali maksimalne mogućnosti kada uključite DJM-800 u MIDI lanac, možete dodeliti skoro sve knob-ove za određenu MIDI funkciju neke kompjuterske baze, recimo Ableton live.

Sa Ableton-ovim sequencer-om kontrolišete sve. Samo postavite softver da prima MIDI kroz određeni kanal i dodelite mu funkciju.

 

 

 

Displej

9

 

Novo na Pioneer-ovom mikseru je svetao displej koji prikazuje sve potrebne informacije:

Naziv Efekta: Naziv odabranog efekta, na kom je kanalu efekat aktivan kao i vremenske parametre sa uračunatim BPM-om.

Izbrani Kanal: Uokviren crvenim kvadratom, jasno vam je koji je kanal povezan sa Efekt sekcijom.

BPM Parametar: Gornji broj je trenutni tempo pesme koja je na kanalu. Prilikom izračunavanja BPM-a (broj treperi), čim se u potpunosti upali, znači da je precizno izmeren.

Beat < ili > Vremenski parametar Efekt sekcije se može promeniti pritiskanjem bilo kojeg beat < ili > dugmeta. Prilikom klika, parametri se dele ili množe sa 2.

Auto / Tap – Prilikom pritiskanja na Auto dugme, aktivira se automatski brojač BPM-a DJM-800. Prilikom sekvencijalnog kliktanja na “Tap” dugme, DJM-800 efekt sekcija se vezuje sa tempom koji ste iskliktali.

Midi Start/Stop – Šalje Midi signale za paljenje ili gašenje MIDI izlaza.

Cue – Aktiviranje ovoga omogućava preslušavanje efekata na slušalicama.

 

Beat Effects

 

10

Kvalitet efekata je 96kHz/24-bit, koja je ista tehnologija korišćena za EFX-1000 uređaj.

Ugrađeno je 13 različitih efekata na ploči, svaki povezan sa beat-om kroz

precizni BPM brojač. Ovo vam omogućava da se fokusirate na druge stvari.

Samo koristite strelice ispod displeja kako biste podesili parametre automatski.

Kada sumnjate da BPM brojač promašuje, možete lako sami da zadate tempo kliktanjem uz beat i efekti su povezani sa tempom koji ste odredili.

 • 1 – Delay
 • 2 – Echo
 • 3 – Reverse Delay (Nova odlika miksete)
 • 4 – Pan
 • 5 – Trans
 • 6 – Filter
 • 7 – Flanger
 • 8 – Phaser (Nova odlika miksete)
 • 9 – Reverb
 • 10 – Robot (Pitch/Vocoder) (Nova odlika miskete)
 • 11 – Chorus (Nova odlika miksete)
 • 12 – Roll (simple sampler) (Nova odlika miksete)
 • 13 – Reverse Roll (reverse sampler) (Nova odlika miksete)

 

Rutiranje efekata

Možete dodeliti sekciju efekata bilo kom audio kanalu koji postoji: Channels 1~4, Microphone Cross Fader side A, Cross Fader Side B…

Vreme menja vreme parametra efekta manuelno zarad još veće kreativnosti.

Nivo/Dubina Količina efekta koji se dodaje na originalni signal.

Toggle On/Off taster sa svetlećim dugmetom, sekcija efekata se u trenutku može uključiti ili isključiti.

DJM-800_eq

 

Izbor ulaza – Prekidač za Line, Phono ili Digital ulaz.

Gain trim – Nivo podizanja nivoa glasnoće, ima opseg od beskonačnog (nečujno) do +9db. Najoptimalnije držati ga na 12sati (0db).

Opseg ekvalajzera:

 • Treble   -26 ~ +6 dB (@ 13 kHz)
 • Mid    -26 ~ +6 dB (@ 1 kHz)
 • Bass   -26 ~ +6 dB (@ 70 Hz)

Kanalni “Fader” – Prekidačem sa 3 koraka, možete podesiti “envelope fader”-a od linearnog do logaritamskog i između.

 

Cross Fader A/B selektor – Koristi se za usmeravanje kanala kako bi se odredilo mesto “Cross

Fader”-a. Kada se odabere THRU, Cross Fader sekcija se zaobilazi.

VU Metri i Master level

Master level rotari pot – Umesto fader-a, DJM-800 ima obrtnu kontrolu za nivo master izlaza.

Balance – Određuje panoramu zvuka na levo ili desno.
DJM-800_master

Učinite sebi (i svim inžinjerima zvuka) uslugu i postarajte se da master VU-metar ostane van crvenog.Time dobijate maksimalni kvalitet zvuka iz miksete. 
Ovo informacija je validna za sve DJ miksete, a ne samo za Pioneer.

Cue – kada je aktiviran možete preslušati master. Takode se koristi da se pošalje master signal na levu slušalicu kada je ukljucena opcija “split function”.

Mic Cut – atenuira signal koji dolazi iz mikrofona.

Booth Monitor – kontroliše izlaz monitorskih zvučnika. Ovaj izlaz možete koristi da se priključite na monitoring sistem i da podešavate jačinu zvuka nezavisno od Master izlaza.

12Mikrofon

 

Primarni ulaz za mikrofon karakteriše (“Neutrik Combi”) kombinovani konektor, koji omogućava da uključite mikrofon preko XLR konektora ili preko TRS “jack” 6,3mm kontektora.

Većina profesionalnih mikrofona koriste XLR tip konektora, koji daju pouzdaniju konekciju od “Jack” 6,3mm tipa.

Mikseta poseduje još jedan mikrofonski ulaz sa isključivo sa “jack” 6,3mm tipom konekcije, ovaj kanal ima odvojenu ulaznu Gain kontrolu, ali koristi isto EQ podešavanje kao i “Combi” Mic 1 ulaz.

Nivo oba mikrofona možete postaviti u opseg od beskonačnog (nečujnog) do 0db. Oba mikrofona mogu se koristiti istovremeno i to na različitim nivoima, ali im EQ podešavanja ostaju ista.

Ekvalajzer Mikrofona:

 • Bass   -6 ~ +6 dB (100 Hz)
 • Treble   -6 ~ +6 dB (10 kHz)

Mikrofonski selektor

Sa ovim prekidačem u krajnjoj levoj poziciji (Off) signal mikrofona je nečujan ili nečujan na masteru. Isti efekat kao kada je nivo mikrofona postavljen na minimum ( – beskonačno).

Kada je postavljen u centralnu poziciju (On), tada se signal mikrofona miksa sa masterom i taj nivo se određuje rotarijem “MIC Level”.

Krajnje desna pozicija (“Talk over”) aktivira atenuaciju izlaznog Master signala, tzv. Talk Over. Kada je zvuk na mikrofonu detektovan kao viši od -15dB, svi kanali se utišavaju na -20dB.