CTs2000

Opis uređaja:

Crown CTs 2000 pripada CT seriji čoperskih pojačala koja pružaju izuzetne performanse i fleksibilnost za zvučne aplikacije. CTs 2000 je dvokanalni uređaj smešten u 2U kabinet i poseban je po mnoštvu DSP funkcija koji su nezavisni za svaki kanal i nude izbor različitih programa samog pojačala, ulaznih osetljivosti, propusnih filtera, kao i naprednih podešavanja zaštitnog kola protiv preopterećenja uređaja. Pruža snagu od 2×1000 vati na 8 oma, 2×1200 na 4 oma pri izobličenju od 0,1% THD, sa damping faktorom većim od 3000. Stabilan sa svim tipovima opterećenja na izlaznom stepenu. Modularno pojačalo sa izmenjivim “PIP” DSM preamp modulima i mogućnošću kontrole i postavke parametara preko “HiQ Net” LAN mreže.

Popularni uređaji iz kategorije Razglasni sistemi: