WMS40 wireless

Opis uređaja:

WMS 40 Mini – bežični set koji uz vokalne i instrumentalne sisteme takođe deli brilijantan zvuk uz vrlo lako korišćenje sa (HDAP) High Definition Audio Performance tehnologijom koja obezbeđuje najbolji mogući prenos zvuka za korisnike. Svi predajnici serije WMS 40 Mini pržaju autonomiju rada od 30 sati pri jednoj 1,5V AA bateriji. SR 40 mini predajnik (bodypack) poseduje tri statusne LED diode koje ukazuju na operativni (ON/OFF) status, prijemnu jačinu signala (RF OK) i audio kliping (AF Clip).

Popularni uređaji iz kategorije Mikrofoni: