ABLETON LIVE 9

 ABLETON LIVE 9

0 logo

Ableton Live 9, u Martu 2013. zamenjuje svog prethodnika Live 8, a verzija o kojoj ćemo sada govoriti je izdata u Novembru te godine, reč je o v 9.1.

Ableton je softver koji se koristi kao muzički sikvencer a osmišljen je kako bi bio instrument za live nastupe, kao i alat za komponovanje, snimanje, aranžiranje, mix i mastering.

Prva verzija Live-a datira još iz kraja 2001 i sam program se unapređuje i dan danas. Ableton je jedan od najpopularnijih softvera za muzičku produkciju i DJ-ing, uspeo je da se izbori među kvalitetnije programe i tako zaobišao programe poput FL studio (Fruity Loops) i Reason, a rangira se sa programima poput Cubase-a i Pro Tools-a..

Razlog zbog kojeg je ovaj program prihvaćen globalno je to da je veoma brz i praktičan. Po funkciji se može reći da malo podseća na FL studio jer se uz korišćenje već snimljenih ili isečenih zvukova (semplova) mogu koristiti i VST plug-in-ovi (virtuelni instrumenti) što je naspram korišćenja Reason-a daleko lakše a i zvuk koji se dobija je mnogo kvalitetniji. Iako Reason ima svoju pozitivnu stranu, to da je napravljen poput simulacije analognih instrumenata za produkciju, danas se sve češće nalaze isti ti, pa i bolji, VST-evi.

Prvo što vidimo kada otvorimo Ableton Live 9  je prilično jednostavan interfejs koji je naravno moguće podestiti po svom ukusu, boja, svetlina i veličina fonta. Novo za verziju 9 je to da je omogućeno korišćenje dva monitora, što mnogima olakšava posao, jer na jednom monitoru možete držati pregled na aranžman same pesme a na drugom monitoru da držite recimo Spectrum (koji vam konstantno prikazuje sve frekvencije u miksu) kao i ostale VST-eve.

Podeljen je tako da skroz gornji deo (taskbar) sadrži sve neophodne informacije o taktu i brzini pesme, alate poput metronoma, loop-a (kada se obeleženi segment pesme ponavlja u kontinuitetu), olovku za iscrtavanje nota i automatizacije kao i tastere za MIDI učitavanje i naravno skroz desno je prikaz opterećenje računara.

 

1 screen

 

Levi deo je rezervisan za biblioteku, desni za aranžiranje ili sesiju a donji deo je namenjen za prikaz instrumenata i efekata koji se koriste.

Levi deo je podeljen na Categories i Places, a oni se dele na više pod grupa, prikazaćemo one koje se najčešće koriste:

 

2 sounds

 

Sounds – biblioteka zvukova koja dolazi sa Ableton-om,

 zvukovi su svrstani po vrsti efekta i instrumenta na koji liče.

 

 

 

 

 

3 instr

Sledeći deo biblioteke bi bio Instruments – u ovom delu se nalaze

virtuelni instrumenti koji dolaze sa Ableton-om,

ovde se nalaze prilično korisni VST-ovi sa kojima

je moguć rad i za komponovanje kao i za miks i master.

 

 

 

 

4 midi

 

 

 

Potom imamo Audio i MIDI efekte – takođe kao i kod instrumenata, sa ovim efektima

je moguće obraditi svaki detalj i za komponovanje kao i za miks i master.

Neki od efekata koje možete pronaći ovde jesu Amp, Gate, Limiter, Compressor, EQ, Sampler itd.

 

 

 

 

 

 

 

5 plug ins

Potrebno je  naglasiti da Ableton ovde locira sve VST-eve koji nisu došli u njegovom paketu,

Jedna od najbitnijih stvari vezano za ovaj program smeštena je pod folderom Plug-ins. 

dakle tu mogu biti VST instrumenti koji su Standalone (mogu da se pokrenu bez otvaranja

Abletona) kao što je naprimer NI Massive, kao i VST-eve koji služe kao efekti, poput

NI Guitar Rig-a (koji simulira mnoštvo poznatih gitarskih i bas pojačala, pedala, loop-ova..)

 

 

 

 

 

6 samples

Pod segmentom Samples se mogu pronaći semplovi

(prethodno snimljeni i obrađeni zvuci ili isečci nekih

dužih zvučnih efekata) koji su došli u paketu sa Live-om.

 

 

 

 

7 packs

 

 

Prelaskom na Places deo biblioteke, dolazimo do više personalizovano prolagođenom delu ovog programa.

Packs – je deo gde se mogu pronaći već namešteni Rack-ovi (Rack je sklop određenih instrumenata i efekata koji su svrstani u jedan fajl i funkcionišu kao celina) .

Naravno u ovu sekciju je moguće dodavati i svoje “šablone” instrumenata i efekata i imenovati ih po želji kako biste za različite projekte mogli lako i brzo da ponovo pristupite sličnom zvuku.

 

 

 

 

8 folder

I sa folderom User Library  završavamo naš obilazak Ableton-ove biblioteke.

Ovo je takođe jedna od bitnijih lokacija koje je Ableton prilagodio korisniku.. Ovde je moguće kreirati prečicu za bilo koji folder na računaru koji sadrži semplove, kako biste što je lakše i brže mogli da dođete do željenog zvuka.

 

 

 

 

 

 

 

Nakon bibliotetke je bitno reći nešto malo o radnom prostoru. Ableton 9.1 je dizajniran tako da ima dva različita pregleda za isti projekat: aranžmanski i pregled za sesiju.

Oba radna prostora su maksimalno pojednstavljena za svoju svrhu. Prostor za aranžiranje je prilagođen za producente, čiji je cilj da u svakom trenutku imaju pregled na timeline svoje pesme a pregled za sesiju je više naklonjen DJ-evima ili producentima koji nastupaju uživo, jer se putem MIDI kontrolera lako aktiviraju postavljeni semplovi, kao i instrumenti i efekti.

 

Aranžmanski pregled radnog prostora

 9 arrange

Kada se otvori novi projekat, automatski su vam postavljene 2 audio i 2 MIDI prazne trake. Na vama je da birate da li ćete projekat započeti ubacivanjem nekog instrumenta ili ćete ubacivati i aranžirati semplove, igrati se sa automatizacijama raznih efekata…

Svaka traka sa desne strane ima opciju da se ugasi, solira i da se na nju snima , ispod toga je moguće namestiti balans levo-desno kao i nivo glasnoće, kao i podešavanja automatizacije za svaki efekat koji na sebi ima. Moguće je traci dodeliti ime i boju, kako bi ste se lakše snašli, isto tako je moguće i grupisati nekoliko traka i tu grupu preimenovati i dodeliti joj boju.

Prednost kod aranžmanskog pregleda je ta što imate pregled automatizacije i mogućnost da je sami “iscrtate“ na prvom primeru je prikazana automatizacija za nivo glasnoće, koji se postepeno podiže sa dve tačke a na drugom primeru je prikazana automatizacija koja se dobije okretanjem knob-a da kontroleru ili okretanjem nekog virtuelnog knob-a sa mišem. Na drugom primeru možete primetiti da tih tačkica za iscrtavanje ima mnogo više.

 

Primer 1:              10 auto

 

Primer 2:              11 auto2 

 

 

Pregled radnog prostora za sesiju:

 13 session

Kada se otvori novi projekat, sa ovakvim pregledom, dobijate isto 2 audio i 2 MIDI trake. Ali za razliku od aranžmanskog pregleda, gde imate iznad traka timeline, ovde je za svaku traku prikazan ciklus u taktovima npr. od 1/32 pa do 64  i do god vam je taj clip uključen on će ići u krug po metronomu. Zbog toga je Ableton praktitičan i za nastupe uživo, jer sam clip neće napraviti grešku, vi kada ga pustite, on neće krenuti na taj klik, već će sačekati da prođe ciklus ostalih klipova sa kojima se sinhronizuje istog trena.

 

Par linkova na kojima možete pogledati kako radi Ableton Live 9.1 i naravno poslušati kvalitet zvuka:

 

.. jedan malo detaljniji: